Ydelser


Y d e l s e r


Jeg har fordybet mig i forskellige terapeutiske metoder, der egner sig til at arbejde med tilstande som lav selvfølelse, angst og depression, stresssymptomer og personlighedsforstyrrelse.

Jeg har erfaring med udredning og behandling af unge og voksne herunder: personer o. 18 år med let til moderat depression eller angst (herunder OCD), personer udsat for røveri-, vold og voldtægt, pårørende til alvorligt psykisk syge personer, personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom, pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom, pårørende ved dødsfald, personer der har forsøgt selvmord, ofre for incest og andre seksuelle overgreb, samt trafik- og ulykkesofre.

Desuden tilbyder jeg supervision og faglig bistand til ledelse og fagfolk på det pædagogiske og socialpsykiatriske område.

Har du en følelse af at du ikke er god nok?


Bliver du grebet af stærkt ubehag når du skal være sammen med andre?


Føler du dig næsten altid træt og tømt for energi og glæde?


Eller har dine forhold til dem du holder af store og hyppige udsving?


P r i s e r

Psykologsamtale


varighed 45-50 min.

1. Konsultation
1053,43
Efterfølgende
875,89


Egenandel med henvisning

1. Konsultation
440
Efterfølgende
370

Unge 18-24 år


Unge mellem 18-24 år med angst og depression.

varighed 45-50 min.


Egenandel med henvisning
0,00

(Bem. gebyr ved aflysning)

Parsamtale


varighed 75 min.
pris 1400

Pårørende samtale


varighed 75 min.
pris 1400

Mulighed for tilskud

Jeg tager imod klienter både med og uden henvisning fra egen læge og dermed med og uden mulighed for tilskud. Derfor er der forskel på priserne.

Hvis man er henvist fra egen læge kan man få tilskud fra sygesikringen. En henvisning giver mulighed for 12 samtaler.

Sundhedsforsikringer og virksomheder giver også tilskud til behandling i nogle tilfælde.

Du er velkommen til at kontakte mig så vi sammen kan finde ud af præcist hvilket forløb, du har brug for.

Praksisdeklaration

I mit arbejde følger jeg nationale retningslinjer for behandling hvor sådanne foreligger. Det betyder at jeg anvender metoder med forskningsmæssig dokumentation for deres effekt.
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og følger foreningens etiske retningslinjer. Det betyder blandt andet at jeg har tavshedspligt, undtaget tilfælde hvor jeg vurderer at dit eller andres liv er i fare.
Dokumenter, elektronisk kommunikation og andre personfølsomme data håndteres i henhold til gældende bestemmelser om persondatabeskyttelse. Herunder også vedrørende kryptering og makulering.
Forholdsregler vedrørende hygiejne og smitteforebyggelse følges.